top of page

EVENTS

Chcemy, aby IKI CASA stało się nie tylko miejscem, gdzie możemy skorzystać z terapii manualnych, ale także prawdziwym centrum społecznościowym, które inspiruje, łączy i przyczynia się do naszego wzajemnego dobrostanu. Dołącz do nas i bądź częścią tej wyjątkowej społeczności!

Prowadzimy warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i technik relaksacyjnych. Chcemy wspólnie odkrywać najlepsze sposoby dbania o nasze ciała i umysły, aby cieszyć się pełnym dobrostanem.

Zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin, którzy prowadzą wykłady i prezentacje na tematy związane

z rozwojem osobistym oraz warsztaty oddechu, medytacji czy automasażu. To doskonała okazja do nauki

i poszerzania wiedzy!

Dołącz do nas w IKI CASA i wspólnie twórzmy silną i przyjazną społeczność, w której dbamy o dobro nas

i naszych bliskich. Śledź nasze wydarzenia, bądź aktywny i ciesz się możliwością poznania nowych ludzi oraz rozwijania się na wielu płaszczyznach. Razem możemy osiągnąć wspaniałe cele i niezapomniane wspomnienia.

We want IKI CASA to be more than just a place where we can benefit from manual therapies. We want it to become a true community center that inspires, connects, and contributes to our collective well-being. Join us and be a part of this exceptional community!

We conduct workshops on healthy eating, physical activity, and relaxation techniques. Together, we aim to discover the best ways to take care of our bodies and minds, so we can enjoy overall well-being.

We invite experts from various fields to give lectures and presentations on topics related to personal development, as well as workshops on breathwork, meditation, and self-massage. It's a great opportunity for learning and expanding our knowledge!

Join us at IKI CASA and let's create a strong and supportive community where we care for our own well-being and that of our loved ones. Stay tuned for our events, get involved, and enjoy the chance to meet new people and grow on multiple levels. Together, we can achieve amazing goals and create unforgettable memories.

iki_LOGO 14072022_2.75_CMYK% 54_11_0_62.png
bottom of page