top of page

IKI | THE STORY

Chcieliśmy stworzyć miejsce-oazę. Miejsce wyciszenia w centrum tętniącego miasta. Świątynię wytchnienia pośrodku chaosu dzisiejszego pędzącego świata. 

U podstaw naszej filozofii leży przekonanie, że piękno tkwi w niedoskonałości, w tym co kruche i ulotne.

A przemijanie  i dojrzewanie z mądrością bardziej niż negatywnym wpływem mijającego czasu. Starojapońska sztuka Kintsugi jest dla nas metaforą ludzkiej egzystencji, która znajduje odniesienie we wszystkich sferach życia. Wierzymy, że odnowa ducha i ciała to proces - droga do piękna     i równowagi. Chcemy zaprosić Was do naszego świata prostoty i uważności na własne potrzeby. Oddajemy  w Wasze ręce miejsce,  w którym poczujecie się zaopiekowani, zrelaksowani i zobaczycie jak wielką moc ma Wasze ciało do procesów regeneracji i samonaprawy.  IKI CASA URBAN RETREAT  jest przestrzenią gdzie chcemy promować zdrowie naszego ciała, wspierać dobre poczucie psychiczne i społeczne oraz edukować w zakresie automasażu. Oferujemy tylko naturalne, holistyczne terapie manualne na twarz i ciało oraz warsztaty

z automasażu. Ania & Krzysztof

Kotwica 1

We wanted to create an urban oasis. A place of silence in the center of a bustling city. A temple of respite in the midst of the chaos of today's rushing world. Our philosophy is based on the belief that beauty lies in imperfection, in what is fragile and ephemeral. We associate the passing of time with the hope of more and more wisdom, rather than with the negative influence of the passing time. For us, the Old Japanese art of Kintsugi is a metaphor for human existence, which finds reference in all spheres of life. We believe that the renewal of the spirit and body is a process - the way to beauty and balance.

We want to invite you to our world of simplicity and mindfulness for your own needs. We give you a place where you will feel taken care of, relaxed and you will see how much power for regeneration and self-repair processes your body has.IKI CASA URBAN RETREAT is a space where we want to promote the health of our body, support good mental and social health and educate in the field of self-massage. We offer only natural, holistic manual therapies for the face and body as well as auto-massage workshops.  Anna & Chris

iki_LOGO 14072022_2.75_CMYK% 54_11_0_62.png
bottom of page