top of page

SAUNA INFRA RED

AnkeDesignStudio_Iki_Casa_©_ONI_Studio_9170-8.jpg

W działaniu sauny infrared energia cieplna jest wytwarzana przez promienie podczerwone. Są one od lat wykorzystywane w medycynie w leczeniu bólu, stanów zapalnych czy pourazowych. W saunie na podczerwień podgrzaniu nie ulega powietrze, a jedynie ludzkie ciało. Co więcej, promienie wnikają głęboko pod skórę człowieka (nawet do 3-4 centymetrów), przez co działają wyjątkowo intensywnie. 

Sauna infrared posiada wiele zalet. Dzięki zachowaniu optymalnej wilgotności i niezbyt wysokiej temperaturze otoczenia (osiąga ona maksymalnie 60 stopni Celsjusza) nie powoduje ona problemów z oddychaniem. 

Dużym plusem sauny na podczerwień jest to, że ciało poci się w niej znacznie bardziej niż w przypadku sauny tradycyjnej i wydala nie tylko wodę, ale też spala tłuszcz. Właśnie dlatego sauna infrared może być elementem procesu odchudzania. Kolejna zaleta tego rodzaju sauny to brak przeciwwskazań do korzystania z niej przez osoby z tendencją do pękających naczynek krwionośnych. Warto wiedzieć, że już po kilku minutach przebywania w saunie na podczerwień można poczuć odprężenie całego ciała i ukojenie nerwów. Działanie odstresowujące sprawia, że korzystanie z tego rodzaju zabiegów pozytywnie wpływa na samopoczucie.

Promieniowanie podczerwone sprzyja leczeniu wielu chorób, m.in. zwyrodnienia stawów i rwy kulszowej. Regularne zabiegi pomogą także złagodzić bóle kręgosłupa czy stawów oraz nerwobóle, poprawią krążenie krwi i złagodzą skutki stresu takie jak zmęczenie czy napięcie nerwowe. Korzystanie z sauny infrared to dobry sposób na regenerację mięśni po wysiłku, poprawę stanów pourazowych narządów ruchu, polepszenie kondycji skóry, spalenie zbędnych kalorii i zwalczenie cellulitu. Nie można także zapomnieć o usuwaniu toksyn z organizmu. Co ciekawe, sauna na podczerwień działa wspomagająco przy infekcjach dróg oddechowych, w szczególności przy zapaleniu zatok.

Mimo iż z sauny infrared mogą korzystać dzieci, osoby starsze oraz pacjenci z popękanymi naczynkami, podobnie jak w przypadku sauny tradycyjnej tu także istnieją pewne przeciwwskazania. 

Należą do nich przede wszystkim: 

Z sauny nie można korzystać także w trakcie menstruacji, ponieważ wysoka temperatura mogłaby wywołać nadmierne krwawienie. Przeciwwskazaniem do odwiedzenia sauny infrared jest także przebycie operacji lub innych zabiegów chirurgicznych w okresie ostatnich 6. miesięcy. W przypadku posiadania implantów chirurgicznych lub silikonowych przed skorzystaniem z sauny konieczna będzie konsultacja z lekarzem. Jeżeli w trakcie seansu w saunie na podczerwień dojdzie do pogorszenia samopoczucia lub pojawią się dolegliwości bólowe, należy wyjść z pomieszczenia.

 

 

 

Jak korzystać z sauny infrared?

Przed skorzystaniem z sauny infrared należy się umyć i wytrzeć do sucha. Wchodząc do kabiny można mieć ze sobą jedynie ręcznik. Ostatni posiłek jemy najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem seansu, do sauny nie należy jednak też wchodzić głodnym. 

Przed rozpoczęciem seansu nie można pić alkoholu. W odróżnieniu od sauny parowej czy suchej robienie przerw podczas korzystania w saunie infrared nie jest konieczne. Zabieg powinien trwać 30 minut i można korzystać z niego maksymalnie 3 razy w tygodniu. Tuż po zakończonej sesji nie spłukujemy ciała - robimy to dopiero po jakimś czasie od wyjścia z kabiny. Dobrze będzie natomiast wypoczywać przez około 15 minut, najlepiej w pozycji zrelaksowanej. Konieczne będzie także nawodnienie organizmu. Ze względu na to, że po wizycie w saunie możemy poczuć lekkie osłabienie, warto jest przeznaczyć czas na ten zabieg wieczorem. Po seansie nie powinno się podejmować wysiłku fizycznego.

INFRA RED SAUNA

In the operation of the infrared sauna, heat energy is generated by infrared rays. They have been used for years in medicine to treat pain, inflammation, or trauma. In an infrared sauna, only the human body is heated, not the air, and the rays penetrate deep into the skin (even up to 3-4 centimeters), making their effect particularly intense.

Infrared sauna has many advantages. Thanks to maintaining optimal humidity and not too high ambient temperature (maximum 60 degrees Celsius), it does not cause breathing problems.A significant advantage of the infrared sauna is that the body sweats much more in it than in a traditional sauna, not only excreting water but also burning fat. That is precisely why the infrared sauna can be an element of the weight loss process. Another advantage of this type of sauna is the lack of contraindications for people with a tendency to burst blood vessels. It is worth knowing that after just a few minutes in an infrared sauna, one can feel relaxation of the entire body and nerve relief. The stress-reducing effect means that using this type of treatment has a positive effect on well-being.Infrared radiation promotes the treatment of many diseases, including joint degeneration and sciatica. Regular treatments can also help alleviate back or joint pain and neuropathic pain, improve blood circulation, and alleviate the effects of stress such as fatigue or nervous tension. Using an infrared sauna is a good way to regenerate muscles after exertion, improve the condition of the musculoskeletal system after injuries, improve skin condition, burn excess calories, and combat cellulite. It is also important to mention that infrared sauna is supportive in respiratory tract infections, especially sinusitis.

Although children, older people, and patients with burst blood vessels can use the infrared sauna, there are also certain contraindications, just like in the case of a traditional sauna. These include:

  • unregulated arterial hypertension,

  • circulatory insufficiency,

  • multiple sclerosis,

  • skin mycosis,

  • malignant tumors,

  • kidney, liver, and lung diseases,

 

You should also not use the sauna during menstruation, as the high temperature could cause excessive bleeding. Contraindications for visiting an infrared sauna also include undergoing surgery or other surgical procedures within the last 6 months. If you have surgical or silicone implants, you will need to consult a doctor before using the sauna. If there is a deterioration in well-being or pain during the infrared sauna session, you should leave the room.

How to use an infrared sauna?

Before using an infrared sauna, you should wash yourself and dry off. When entering the cabin, you can only bring a towel with you. The last meal should be eaten no later than an hour before the session, but it is also not recommended to enter the sauna on an empty stomach.

Alcohol should not be consumed before the session. Unlike in a steam or dry sauna, taking breaks during the use of an infrared sauna is not necessary. The treatment should last 30 minutes and can be used a maximum of 3 times a week. After the session, do not rinse your body immediately – do it only after some time after leaving the cabin. It is good to rest for about 15 minutes, preferably in a relaxed position. It is also necessary to hydrate the body. Due to the fact that after visiting the sauna, you may feel slightly weakened, it is best to schedule the treatment for the evening. After the session, it is not recommended to engage in physical activity.

iki_LOGO 14072022_2.75_CMYK% 54_11_0_62.png
bottom of page