top of page

RYTUAŁ OCZYSZCZENIE

_ONI8656-31-26.jpg

W życiu każdego z nas są takie momenty, kiedy coś przestaje nam służyć. Gdy postanawiamy zostawić to za sobą, aby pewniejszym krokiem wejść    w nowe. Właśnie o tym jest Rytuał Oczyszczenia: o pozbywaniu się                ( dosłownie i w przenośni ) warstw, które na sobie nosimy. Wszystko po to, by móc dotrzeć do wnętrza - tego co pierwotne i prawdziwe. To podróż serca w poszukiwaniu odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania:


Kim jestem? Jak się czuję? Czego pragnę?


Kiedy poruszamy ciałem, w ruch wprawione zostają najmniejsze komórki naszego ciała. Narządy otrzymują sygnał do zwiększonej aktywności, przyspieszając procesy metaboliczne. Już wiesz, dlaczego nasz rytuał rozpoczynamy na macie? Sekwencje dedykowanych asan wspomogą procesy detoksykacji i odnowy Twojego organizmu. Poczujesz lekkość, zwiększony przypływ energii i  jasności myślenia. Spotkaniu towarzyszyć będzie praktyka oddechu. Jest ono wspaniałym narzędziem, z którego dobroczynnej mocy będziesz mógł czerpać każdego dnia.

Kolejny krok  to seans w saunie infrared, podczas którego poczujesz, jak Twoja skóra ulega samooczyszczeniu, przygotowując się na wizytę 

w naszym gabinecie.
Udvartana jest zaproszeniem do świata zmysłu dotyku i zapachu. Unikalny zabieg, wykorzystujący moc sproszkowanych ziół i olei, odżywi Twoją skórę, wprowadzając ciało i umysł w stan głębokiego odprężenia.
W pokoju relaksu przygotowaliśmy dla Ciebie czarkę naparu. Skorzystaj z czasu niespiesznego odpoczynku.
Przed tobą 90-minutowa terapia twarzy, dopasowana do indywidualnych potrzeb Twojej skóry.
Z pomocą naszego terapeuty wybierzesz zabieg skrojony dla Ciebie. Opowiedz nam o swoich celach                            i oczekiwaniach. Uważnie ich wysłuchamy i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.


Spotkanie w gabinecie zwieńczy aplikacja trzyskładnikowej maski oczyszczającej Alchemia Detox. Co powiesz na kilkunastominutowy relaks z czarką naparu w dłoni ? Zapraszamy do naszej przestrzeni sprzyjającej  wyciszeniu            i odpoczynkowi.

*Pamiętaj proszę, że powyższy scenariusz to nasza propozycja, którą  przygotowaliśmy z myślą o Tobie. Nie znamy się jeszcze dobrze, więc jeśli czujesz, że któryś krok chciałbyś/chciałabyś pominąć jesteśmy otwarci na indywidualne zmiany.  Zachęcamy do rozmowy o tym, co będzie dla Ciebie najlepsze.

 

> indywidualna sesja jogi połaczona z treningiem oddechu

> seans w saunie

> udvartana / antycellulitowy masaż bańką chińską + głęboki masaż całego ciała

> antystresowa terapia manualna twarzy dekoltu oraz karku

> maska na twarz alchemia detox

> napar ziołowy w strefie wyciszenia

 

 

REZERWACJA RYTUAŁÓW MOŻLIWA TYLKO OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE LUB MAILOWO. RYTUAŁ MOŻLIWY W PARZE.

THE CLEANSING RITUAL

In everyone's life, there are moments when something no longer serves us. When we decide to leave it behind to confidently enter the new. This is exactly what The Cleansing Ritual is about: getting rid of (literally and metaphorically) the layers we wear. All to be able to reach the inside - what is primitive and true. It is a journey of the heart in search of answers to the most basic questions:
Who am I? How do I feel? What do I desire? When we move our body, even the smallest cells in our body are set in motion. The organs receive a signal for increased activity, accelerating metabolic processes. Do you already know why we start our ritual on the mat? Dedicated asana sequences will support the detoxification and renewal processes of your body. You will feel lightness, an increased flow of energy, and clarity of thought. The practice of breath will accompany the meeting. It is a wonderful tool from which you will be able to draw its beneficial power every day. The next step is a session in the infrared sauna, during which you will feel how your skin is self-cleansing, preparing for a visit to our salon. Udvartana is an invitation to the world of touch and scent. A unique treatment using the power of powdered herbs and oils will nourish your skin, putting your body and mind in a state of deep relaxation. In the relaxation room, we have prepared a cup of tea for you. Take advantage of this unhurried time to rest. Ahead of you is a 90-minute facial therapy tailored to the individual needs of your skin. With the help of our therapist, you will choose the treatment that suits you. Tell us about your goals and expectations. We will listen to them carefully and offer the best solutions. The meeting in the salon will be crowned with the application of a three-component detoxifying Alchemia Detox mask. How about a few minutes of relaxation with a cup of tea in hand? We invite you to our space conducive to calm and rest.

*Please remember that the above scenario is our proposal, which we have prepared with you in mind. We don't know each other well yet, so if you feel that you would like to skip any step, we are open to individual changes. We encourage you to talk about what will be best for you.

BOOKING OF RITUALS AVAILABLE ONLY IN PERSON, BY PHONE, OR VIA EMAIL. RITUALS POSSIBLE AS A COUPLE

REZERWUJ/ BOOK A TREATMENT
iki_LOGO 14072022_2.75_CMYK% 54_11_0_62.png
bottom of page