top of page

MASAŻ GÓRNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

_ONI8715-34-28.jpg

Masaż górnego odcinka kręgosłupa może przynieść ulgę i poprawić kondycję tej części ciała.  Jest to masaż głęboki połączony

z opracowaniem punktów spustowych mięśni, mający na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawy zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego oraz ramion i poprawy sylwetki.


Podczas masażu opracowane są:
- Kark
- Szyja
- Klatka piersiowa
- Ramiona
- Przejście szyjno-piersiowe oraz górna część odcinka piersiowego kręgosłupa

Masaż wykonany jest w pozycji leżącej na plecach oraz na brzuchu lub na boku.

Terapeuta będzie stosować różne techniki masażu, takie jak głaskanie, ugniatanie, rozcieranie i wyciskanie, aby złagodzić napięcia mięśniowe, poprawić elastyczność i przepływ krwi w górnym odcinku kręgosłupa. Techniki będą dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Masaż górnego odcinka kręgosłupa powinien być wykonywany wzdłuż linii kręgosłupa, zaczynając od górnej części pleców i stopniowo poruszając się w kierunku szyi. Terapeuta skupi się na obszarach szczególnie napiętych lub bolesnych. Podczas masażu terapeuta będzie stopniowo zwiększać nacisk, rozpoczynając od delikatnych ruchów przechodząc do głębszych technik.

Częstotliwość i czas trwania sesji masażu górnego odcinka kręgosłupa mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Zazwyczaj zaleca się serię sesji, które pomogą rozwiązać przyczynę problemów bólowych i wzmocnią efekt.

Wskazania:
- Bóle i sztywność karku i ramion
- Bóle głowy również migrenowe
- Bóle w okolicach łopatek
- Nocne drętwienie rąk
- Dla osób pracujących przed komputerem
- Dla osób zmagających się ze stresem (duża kumulacja napięcia w okolicach karku i ramion)


Przeciwskazania:
- Ostre stany zapalne
- Stany gorączkowe
- Infekcje oraz choroby zakaźne
- Nowotwór
- Obecność tętniaków
- Przerwanie ciągłości skóry
- Zakrzepica
- Zaawansowana choroba miażdżycowa naczyń
- Niewydolność krążenia
- Ciąża zagrożona
- Niewyregulowane nadciśnienie tętnicze, ciężkie wady serca

Kotwica 1

MASSAGE OF THE UPPER
BACK AND NECK

Massage of the upper back and neck can provide relief and improve the condition of this area of the body. It is a deep tissue massage combined with trigger point therapy, aiming to reduce muscle tension, alleviate pain, improve the range of motion of the cervical spine and shoulders, and enhance body posture.

During the massage, the following areas are addressed:

 • Upper back

 • Neck

 • Chest

 • Shoulders

 • Transition between the neck and upper thoracic spine

The massage can be performed with the client lying on their back, stomach, or side, depending on their preference.

The therapist will employ various massage techniques such as stroking, kneading, friction, and compression to alleviate muscle tension, improve flexibility, and enhance blood flow in the upper back and neck region. The techniques will be customized to the individual needs of the client.

The massage of the upper back and neck should follow the natural alignment of the spine, starting from the upper back and gradually moving towards the neck. The therapist will focus on areas that are particularly tense or painful. During the massage, the therapist will gradually increase the pressure, starting with gentle movements and progressing to deeper techniques.

The frequency and duration of the massage sessions may vary depending on the individual needs of the client. Typically, a series of sessions is recommended to address the underlying causes of pain and achieve lasting results.

Indications:

 • Neck and shoulder pain and stiffness

 • Headaches, including migraines

 • Pain between the shoulder blades

 • Numbness in the hands during sleep

 • Individuals who work at a computer for extended periods

 • Individuals experiencing stress (accumulated tension in the neck and shoulders)

Contraindications:

 • Acute inflammatory conditions

 • Fever

 • Infections and contagious diseases

 • Cancer

 • Presence of aneurysms

 • Breaks in the skin's integrity

 • Thrombosis

 • Advanced vascular atherosclerosis

 • Circulatory insufficiency

 • High-risk pregnancy

 • Uncontrolled high blood pressure, severe heart conditions

Please note that it is important to consult with a qualified massage therapist or healthcare professional before undergoing any massage therapy, especially if you have any existing health issues or concerns.

iki_LOGO 14072022_2.75_CMYK% 54_11_0_62.png
bottom of page